• SSTS-100ES SSD专用测试系统
  • SSTS-100E SSD专用测试系统
  • SSTS-30E SSD专用测试系统
  1. 测试设备

地址:北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼二层B-1

电话:86-10-50947666/62104316

传真:86-10-62101617

邮箱:sales@hongq.com.cn

网址:http://www.appletnet.com

招聘联系人:李艳强

联系电话:13552031952

招聘邮箱:liyq@hongq.com.cn